Iggesunds Bruk

För att korta ner transportsträckorna för den tunga trafiken mellan industriområdet på Iggesund Paperboard och deras miljöstation, byggdes en av Martinsons längre vägbroar i trä över Byfjärden. För Iggesund Paperboards miljömedvetna ledning var en trä bro ett naturligt val, både ekonomiskt och estetiskt. Den 123 meter långa plattbron färdigställdes 2009 och är dimensionerad för tung fordonstrafik.