Inre hamnen, Sundsvall

Bostadsområdet Inre Hamnen i Sundsvall stod klart 2006 och består av 5 st sexvåningshus, med vardera 20 lägenheter. Beställare var Mitthem och Martinsons leverererade stomsystemet i massivträ och fasadernas limträpanel. I projektet ingick även arkitektfirman White och NCC. Projektet tilldelades 2007 Träenighetens träpris och hus har bland annat uppmärksammats för sina låga ljudnivåer.