Ishall Östersunds Arena, Östersund

Arenakomplexet Östersund Arena, består av två ishallar och en gymnastikhall. Hallarna byggs helt i trä och den större ishallen kommer att ha läktare som rymmer 2100 åskådare. Cirka 1000 kubikmeter limträ kommer att användas i arenorna.

Arkitekt: Tirsén & Aili Arkitekter
Entreprenör: PEAB