LeopardCenter

Beställare: Orsa Grönklitt AB
Byggår: 2010
Arkitekt: Martinsons Träbroar i samarbete med Orsa Grönklitt
Entreprenör: Nils Skoglunds AB
Längd brospann: 19,5 + 17,5 m Utsiktsdäck: 7 m
Bredd brospann: 2,5 m Utsiktsdäck: 7 m