Morö backe skola, Skellefteå

I stadsdelen Morö Backe i Skellefteå har Martinsons byggt ett helt nytt högstadium – i KL-trä och limträ. Skolan byggdes i anslutning till den befintliga skolbyggnaden och utgörs av en stor andel synligt trä. Valet att bygga skolan i trä var för att det helt enkelt svarade upp mot de krav som ställdes för bland annat hållbarhet, energieffektivitet och kvalitet. Trä kändes dessutom självklart i och med kommunens träbyggnadsstrategi som har som mål att utveckla och pröva olika koncept inom stadsförnyelse och byggande som bidrar till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 

Byggfakta:
Till ytan är skolan 4 400 m2 i två våningsplan. Skolan byggdes med stomme i limträ, KL-­trä, fackverk i trä och med mellanbjälklag av betong. Skolans fasad har också klätts med trä. Byggnationen omfattade klassrum för sjuan, åttan och nian, idrottshall, skolbibliotek, kök och två matsalar för skolans totalt 700 elever. Skolan stod klar lagom till skolstarten i augusti 2018.

Film om projektet

Titta på vår stomleverans i 3D