Röjdtjärnsbäcken

Vägbro över Röjdtjärnsbäcken i Bjurholm är i grunden en vidareutvecklad småvägsbro, som är dimensionerad för en högre bärighetsklass och har försetts med ett träräcke.

Längd: 10 m
Bredd: 6 m
Räcke: Trä
Farbana: Grus