Sävar

Hängverksbron över Sävarån i Sävar är en vägbro, med en separat gång- och cykelbana med nya anslutningar på båda sidor.

Längd: 35,24 m
Bredd: 9 m
Räcke: Stål
Farbana: Asfalt