Stenvattsbäcken

Beställare: Öråns Gräv & Schakt
Byggår: 2009
Längd: 8 m
Bredd: 4,3 m