Strandparken, Sundbyberg

Ett åttavåningshus med 31 lägenheter byggt i en kombination av limträ och KL-trä. Fasaden är beklädd med cederspån.