Studenternas IP, Uppsala

Den gamla fotbolls- och friidrottsanläggningen (sommararenan) började rivas 2017 och ersattes med en ny modern fotbollsarena, som stod klar 2020. När den stod helt klar så var det med tre nya läktare i limträ från Martinsons. Den nya arenan är en modern stadion med plats för 10 000 åskådare, med möjlighet att utöka kapaciteten till 15 000 vid konserter.

I efterhand kunde valet av utomhusläktare i limträ tyckas självklart: det var mer kostnadseffektivt och hade dessutom både praktiska och estetiska fördelar.

– Vi sparade definitivt pengar. Exakt hur mycket är svårt att säga men det handlar om flera miljoner kronor, säger Thomas Gustafsson som var platschef på bygget och anställd hos In3prenör som ansvarade för entreprenaden.

Inledningsvis var planen att bygga alla nya läktare i betong. Men projektet blev snabbt komplext och fördyrades, bland annat på grund av att arenan skulle användas under byggtiden och anpassning till UEFA-krav. Det innebar att projektgruppen valde att titta på alternativ med läktare i trä. 

– Det fanns fördelar och nackdelar, men fördelarna övervägde. Det handlade inte minst om ekonomin, men läktarna blev också lättare och arkitekten gillade den estetiska lösningen, berättar Thomas.

Svåra markförhållanden

Markförhållandena gjorde vikten särskilt betydelsefull. Den naturliga bärigheten kring arenan var låg, vilket skulle inneburit en omfattande grundläggning om läktarna var byggda i betong. 

– Vikt är kostnadsdrivande på många sätt, förklarar Robert Andersson, projektledare på Martinsons. I det här projektet gav trä en betydligt enklare grundläggning. Valet av ett lättare material gjorde också att det gick att använda mindre kranar och att mer byggmaterial fick plats på varje lastbil.

I en sammanvägd bedömning kan besparingarna genom att byta material ha uppgått till över tio miljoner kronor.

Läs mer om projektet här