Valla Berså, Linköping

Vid Johannesborgsparken i Linköping står stadens första flerbostadshus i KL-trä, Valla Berså. Och precis som namnet antyder liknar huset till sin runda form en berså, med en öppning mot parken. Martinsons står för leve- ransen av KL-trä till det spektakulära bygget som är genomsyrat av en hållbarhetstanke ner på detaljnivå. Huset innehåller 69 hyresrätter fördelade på 25 lägenheter på ett rok, 27 på 2 rok och 17 på 3 rok. I husets bottenvåning finns lokaler för butiks- och caféverksamhet. Byggnationerna inleddes våren 2016 och huset stod inflyttningsklart senhösten 2017. 

Läs mer om Valla Berså i Martinsons magasin, nr 2 2016.

Foto: Patrik Ekenblom via Lindsténs fastigheter