Impregnerat trä

Tryckimpregnering ger ökad livslängd för oskyddat trä utomhus. De hårdare miljökraven gäller även impregnerade trävaror och vi erbjuder varor utan tillsatser av arsenik och krom i träskyddsklasserna NTR/A, NTR/AB och NTR/B.

Innan leverans har varorna torkats så att impregneringsmedlet är fixerat och bundet i träet. Varorna kan därför omgående användas utan risk för föroreningar. Martinsons är kontrollerade av statens Provnings- och forskningsinstitut, samt godkända av Nordiska Träskyddsrådet. Därmed garanterar vi att kvalitet, hantering och produktion sker i enlighet med gällande regler.

Här hittar du vårt sortiment av impregnerat trä.


Celcure AC 800 

Tillverkare: Osmose Sweden AB

Aktiva ämnen: Tetramminkoppar, N-akrylbensyldimetylammoniumklorid, 2-amino-etanol. Medlet kvalitetskontrolleras av SP.

Träskyddsklasser: NTR/A, NTR/AB, NTR/B, Europeisk standard klass 1-4, CTR klass 1-4, Skyddsimpregnering enligt brittisk standard för gran/furu.

Användningsområde: För konstruktioner, både för mark och vatten, och ovan mark. Europeisk standardklass 1-4, CTB klass 1-4, Skyddsimpregnering gran/furu. Trä impregnerat med AC 800 säljs under varunamnet Naturewood.