Limträbalk och limträpelare

Som en av nordens största producenter av limträ är Martinsons starkt bidragande till produktens utveckling i Sverige. Martinsons balk och pelare i limträ baseras till 100 % på råvaran från de senvuxna norrländska skogarna, vilket är en av förklaringarna till den höga och jämna kvalitetsnivå som kännetecknar företagets limträprodukter. Martinsons erbjuder både ett butiksanpassat sortiment och möjligheten att leverera exaktkapad lagerbalk, samt impregnerade limträprodukter.