Lagersortiment av limträ


Limträbalk

Typ Bredd Höjd Vikt (kg/1m)  Lagerlängd (mm) Hållfasthets-klass
 042180 42 x 180 3,6 12050 GL 28 cs
 042225 42 x 225 4,5 12050 GL 28 cs
 042270 42 x 270 5,44 12050 GL 28 cs
 056225 56 x 225 6 12050 GL 28 cs
 056270 56 x 270 7,2 12050 GL 28 cs
 066315 66 x 315 9,9 12050 GL 28 cs
 090180 90 x 180 7,78 12050 GL 30 c
 090225 90 x 225 9,7 12050 GL 30 c
 090270 90 x 270 11,6 12050 GL 30 c
 090315 90 x 315 13,5 12050 GL 30 c
 090360 90 x 360 15,45 12050 GL 30 c
 090405 90 x 405 17,4 12050 GL 30 c
 090450 90 x 450 19,2 12050 GL 30 c
 115180 115 x 180 9,8 12050 GL 30 c
 115225 115 x 225 12,3 12050 GL 30 c
 115270 115 x 270 14,8 12050 GL 30 c
 115315 115 x 315 17,3 12050 GL 30 c
 115360 115 x 360 19,7 12050 GL 30 c
 115405 115 x 405 22,2 12050 GL 30 c
 115450 115 x 450 24,6 12050 GL 30 c
 115495 115 x 495 27,1 12050 GL 30 c
 115630 115 x 630 34,5 12050 GL 30 c
 140225 140 x 225 15,1 12050 GL 30 c
 140270 140 x 270 18 12050 GL 30 c
 140315 140 x 315 21,2 12050 GL 30 c
 140360 140 x 360 24 12050 GL 30 c
 140405 140 x 405 27,22 12050 GL 30 c
 165315 165 x 315 25 12050 GL 30 c


Limträbalk för inbyggnad

Typ Bredd Höjd Vikt (kg/1m)  Lagerlängd (mm) Hållfasthets-klass
 045220 45 x 220 4,7 12050 GL 28 cs
 045270 45 x 270 5,8 12050 GL 28 cs
 045315 45 x 315 6,7 12050 GL 28 cs
 045360 45 x 360 7,7 12050 GL 28 cs
045405 45 x 405 8,7 12050 GL 28 cs


Limträpelare

Typ Bredd Höjd Vikt (kg/1m)  Lagerlängd (mm) Hållfasthets-klass
 090090 90 x 90 3,9 12050 GL 28 h
 115115 115 x 115 6,3 12050 GL 30 h
 140135 140 x 135 9,1 12050 GL 30 c
 165165 165 x 165 12,9 12050 GL 30 c


Tryckimpregnerad limträbalk/pelare NTR kl.B

Typ Bredd Höjd Vikt (kg/1m)  Lagerlängd (mm) Hållfasthets-klass
 090090 90 x 90 3,9 12050 GL 28 h
 090200 90 x 200 8,6 12050 GL 28 h
 090300 90 x 300 12,9 12050 GL 28 h
 115115 115 x 115 6,3 12050 GL 28 h
 115300 115 x 300 16,5 12050 GL 28 h
 115400 115 x 400 21,9 12050 GL 28 h

Lagerbalk tillverkas som standard i gran. Levereras i fullängd eller exaktkapad.Ytklass: Renhyvlad.
Limningsklass U. Obehandlad yta. Varje balk är separat emballerad i plast. Lagerförda dimensioner och längder kan varierar. Tryckimpregnerad lagerbalk tillverkas i furu och tryckimpregneras efter limning, tryckimpregneringsklass B.

 
Sortiment butikskoncept

Beskrivning Längd Antal paket
42×180 GL28cs, Limträbalk 4000 5
 42×180 GL28cs, Limträbalk 6000 5
 42×225 GL28cs, Limträbalk 4000 5
 42×225 GL28cs, Limträbalk 6000 5
 56×225 GL28cs, Limträbalk 4000 5
 56×225 GL28cs, Limträbalk 6000 5
 56×270 GL28cs, Limträbalk 4000 5
 56×270 GL28cs, Limträbalk 6000 5
 56×270 GL28cs, Limträbalk 8000 5
 66×315 GL28cs, Limträbalk 4000 5
 66×315 GL28cs, Limträbalk 6000 5
 66×315 GL28cs, Limträbalk 8000 5
 90×225 GL30c, Limträbalk 4000 5
 90×225 GL30c, Limträbalk 6000 5
 90×270 GL30c, Limträbalk 4000 5
 90×270 GL30c, Limträbalk 6000 5
 90×270 GL30c, Limträbalk 8000 5
 90×315 GL30c, Limträbalk 4000 5
 90×315 GL30c, Limträbalk 6000 5
 90×315 GL30c, Limträbalk 8000 5
 90×405 GL30c, Limträbalk 6000 5
 90×405 GL30c, Limträbalk 8000 5
 90×405 GL30c, Limträbalk 12050 5
 115×315 GL30c, Limträbalk 6000 5
115×405 GL30c, Limträbalk 6000 5
 115×405 GL30c, Limträbalk 8000 5
 115×405 GL30c, Limträbalk 12050 5
 90×90 GL28h, Limträpelare 3000 10
 90×90 GL28h, Limträpelare 5000 10
 115×115 GL30h, Limträpelare 3000 10
 115×115 GL30h, Limträpelare 5000 10
 90×90 GL28h, Impregnerad 3000 10
 115×115 GL28h, Impregnerad 3000 10