Limträpanel

Limträpanel är det naturliga valet för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från de norrländska skogarna.

Panelen tillverkas genom klyvning av limträbalk, vilket medför att den får mestadels stående årsringar. De stående årsringarna i kombination med panelens låga fuktkvot vid leverans gör att den har lång livslängd och är formstabil även i varierande väderförhållanden. Dessutom är det många som väljer en limträpanel tack vare dess möjligheter att skapa byggnader med unik estetik.

Limträpanelen levereras med eller utan ändspont. Panelen är nedtorkad till en fuktkvot på tolv procent och kan levereras grundmålad. Konstruktionen gör det enkelt att vid behov byta ut enstaka paneler.

Med längder på 4,8 och 6 meter och bredder på 200 och 300 mm, kan montaget snabbt utföras med hög effektivitet. Se vårt sortiment för samtliga storlekar.