Sortiment av ytterpanel


Rektangulär obehandlad panel

Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profil-nummer Längd
 20170953542201835 17×95 G, 3rs, Råsida – LP A 542 LP
 20171203543201835 17×120 G, 3rs, Råsida – LP B 543 LP
 20190983546201839 19×98 G, 3rs, Råsida – LP A 546 LP
 20191233547201835 19×123 G, 3rs, Råsida – LP A 547 LP
 20191483548201835 19×148 G, 3rs, Råsida, LP A 548 LP
 20220453550201835 22×45 G, 3rs, Råsida – LP A 550 LP
 20220703551201835 22×70 G, 3rs, Råsida – LP A 551 LP
 20220953552201835 22×95 G, 3rs, P-märkt, – LP A 552 LP
 20221203553201835 22×120 G, 3RS, P-märkt, – LP A 553 LP
 20221453554201835 22×145 G, 3RS, P-märkt, – LP A 554 LP
 20221703555201835 22×170 G, 3rs, P-märkt,- LP A 555 LP
 20221953556201635 22×195 G, 3rs, P-märkt  – LP A 556 LP
 20280953351201835 28×95 G, 3rs, Ändspont, – LP B 351 LP
 20281203352201835 28×120 G, 3rs, Ändspont, – LP B 352 LP
 20281453353201835 28×145 G, 3rs, Ändspont, – LP B 353 LP
 20281703354201835 28×170 G, 3rs, Ändspont, – LP B 354 LP


Rektangulär grundmålad panel, 1×3 sid Alkydoljegrund NCS S 1000-N

Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20190987546201839 19×98 G, 3rs, Råsida, Målad – LP B 546 LP
 20191237547201835 19×123 G, 3rs, Råsida, Målad – LP B 547 LP
 20191487548201835 19×148 G, Målad, 3rs, Råsida – LP A 548 LP
 20220457550201835 22×45 G, 3rs, Råsida, Målad – LP B 550 LP
 20220707551201835 22×70 G, 3rs, Råsida, Målad – LP A 551 LP
 20220957552201635 22×95 G, 3rs, P-märkt, Målad – LP A 552 LP
 20221207553201635 22×120 G, 3RS, P-märkt, Målad – LP A 553 LP
 20221457554201835 22×145 G, 3RS, P-märkt, Målad – LP A 554 LP
 20221707555201835 22×170 G, 3rs, P-märkt, Målad – LP A 555 LP
 20221957556201635 22×195 G, 3rs, P-märkt, Målad – LP A 556 LP
 20222207557201835 22×220 G, 3rs, Målad – LP B 557 LP
 20170957542201835 17×95 G, 3rs, Råsida, Målad – LP B 542 LP
 20280957351201835 28×95 G, 3rs, Ändspont, Målad, – LP B 351 LP
 20281207352201835 28×120 G, 3rs, Ändspont, Målad, – LP B 352 LP
 20281457353201835 28×145 G, 3rs, Ändspont, Målad, – LP B 353 LP
 20281707354201835 28×170 G, 3rs, Ändspont, Målad, – LP B 354 LP


Profilerad obehandlad panel

Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20170953501001835 17×95 G D-fas, Råsida, 25*, 7mm – LP B 501 LP
 20191203302201835 19×120 G, E-fas, Råsida, 54*, falsad, änd – LP A 302 LP
 20191453301201835 19×145 G, E-fas, Råsida, 54*, falsad, änd – LP A 301 LP
 20220453681201835 22×45 G, Notläkt, fasad kant – LP A 681 LP
 20221203392201835 22×120 G, E-fas 54*, Råsida, P-märkt, Ändsp – LP  A 392 LP
 20221203514201835 22×120 G, FJÄLLPANEL – LP A 514 LP
 20221203593201835 22×120 G, D-fas 45*, Råsida, P-märkt, – LP  A 593 LP
 20221203594201835 22×120 G, Falsad, D-fas 25*, P-märkt, – LP  A 594 LP
 20221453391201835 22×145 G, E-fas, 54*, Råsida – LP C 391 LP
 20221453592201835 22×145 G, Dubbelfasspont, P-märkt – LP C 592 LP
 20221453595201835 22×145 G, Falsad, D-fas 25*,P-märkt, – LP  A 595 LP


Profilerad grundmålad panel, 1×3 sid Alkydoljegrund NCS S 1000-N

Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20191207302201835 19×120 G, E-fas, Råsida, 54*,falsad,ändmålad -LP B 302 LP
 20191457301201835 19×145 G, E-fas,Råsida,54*,falsad,ändmålad – LP A 301 LP
 20220457681201835 22×45 G, Målad, Notläkt, fasad kant – LP A 681 LP
 20221207392201835 22×120 G, E-fas 54*,Råsida,P-märk,ändmålad  A 392 LP
 20221207514201835 22×120 G, FJÄLLPANEL,Målad – LP C 514 LP
 20221207593201835 22×120 G, D-fas 45*, Råsida, P-märkt, Målad  A 593 LP
 20221207594201835 22×120 G, Falsad, D-fas 25*, P-märkt,Målad  A 594 LP
 20221457595201835 22×145 G, Falsad, D-fas 25*, P-märkt,Målad  A 595 LP


Förklaring lagerstatus
A         Alltid i lager
B         Säsongslager eller begränsat lager
C         Ej lagerhållet