Konstruktionsfakta


Karakteristiska styvhets- och hållfasthetsvärden (MPa)

KL-trä Martinsons standardtjocklekar

Material: 1)

C24 till bitar i styv riktning
C14 till bitar i vek riktning


Styvhetsvärden för deformationsberäkningar (50 %-fraktilen)

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Tjocklek [mm]2)
L/T3)

E-modul, böjning kring
I-axelnE mii,50

 

E-modul, drag // I-axelnE ti,50

E-modul, tryck // I-axelnE ci,50

Skjuvmodul,G ij,50

Z
Styv

X
Vek

Y1
Skivv.styv

Y2
Skivv.vek

X
Styv

Z
Vek

Y
Tvärdrag

X
Styv

Z
Vek

Y
Fibrerna

XY
Böj.styv

YZ
Böj.vek

XZ
Böj.skiv

60-3s 10606 764 7457 3913 7457 3913 370       117 96 690
70-3s 10152 892 6384 3211 6384 3211 310       95 108 582
80-3s 10832 474 8308 2028 2028 2028 335       148 87 627
90-3s 10601 616 7410 2580 7410 2580 323 Samma värden som för drag. 117 96 606
100-3s 10311 794 6692 3022 6692 3022 314 100 104 590
120-3s 10601 616 7410 2580 7410 2058 323       117 96 606
140-3s 10601 616 7410 2580 7410 2058 323       117 96 606
                           
100-5s 8760 1749 6692 3022 6692 3022 314       100 104 590
120-5s 7859 2304 5615 3685 5615 3685 300       83 119 565
130-5s 9451 1324 7686 2410 7686 2410 327       125 93 613
140-5s 7106 2767 4846 4159 4846 4159 290       73 133 547
150-5s 8760 1749 6692 3022 6692 3022 314 Samma värden som för drag. 100 104 590
160-5s 9822 1095 8308 2028 8308 2028 335 148 87 627
180-5s 7859 2304 5615 3685 5615 3685 300       83 119 565
200-5s 8760 1749 6692 3022 6692 3022 314       100 104 590
230-5s 8760 1749 6692 3022 6692 3022 314       100 104 590
                           
170-7s 6877 2908 5298 3880 5298 3880 295       79 125 557
210-7s 7891 2284 6384 3211 6384 3211 310       95 108 582
240-7s 9401 1354 8308 2028 8308 2028 335

Samma värden som för drag.

148 87 627
270-7s 8740 1761 7410 2580 7410 2580 323 117 96 606
280-7s 7891 2284 6384 3211 6384 3211 310       95 108 582


Styvhetsvärden för hållfasthetsberäkningar (5 %-fraktilen)

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Tjocklek [mm]2)
L/T3)

E-modul, böjning kring
I-axelnE mii,50

 

E-modul, drag //I-axelnE ti,50

E-modul, tryck //I-axelnE ci,50

Skjuvmodul,G ij,50

Z
Styv

X
Vek

Y1
Skivv.styv

Y2
Skivv.vek

X
styv

Z
vek

Y
tvärdrag

X
styv

Z
vek

Y
fibrerna

XY
Böj.styv

YZ
Böj.vek

XZ
Böj.skiv

60-3s 7126 274 4933 2467 4933 2467      
70-3s 6817 370 4229 2014 4229 2014      
80-3s 7284 73 5550 1175 5550 1175      
90-3s 7126 174 4933 1567 4933 1567 Samma värden som för drag.
100-3s 6926 301 4440 1880 4440 1880
120-3s 7126 174 4933 1567 4933 1567      
140-3s 7126 174 4933 1567 4933 1567      
                           
100-5s 5861 978 4440 1880 4440 1880      
120-5s 5242 1371 3700 2350 3700 2350      
130-5s 6336 676 5123 1446 5123 1446      
140-5s 4725 1699 3171 2686 3171 2686      
150-5s 5861 978 4440 1880 4440 1880 Samma värden som för drag.
160-5s 6591 514 5550 1175 5550 1175
180-5s 5242 1371 3700 2350 3700 2350      
200-5s 5861 978 4440 1880 4440 1880      
230-5s 5861 978 4440 1880 4440 1880      
                           
170-7s 4567 1799 3482 2488 3482 2488      
210-7s 5264 1357 4229 2014 4229 2014      
240-7s 6302 698 5550 1175 5550 1175

Samma värden som för drag.

270-7s 5847 986 4933 1567 4933 1567
280-7s 5264 1357 4229 2014 4229 2014      


Hållfasthetsvärden (5 %-fraktilen)

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Tjocklek [mm]2)
L/T3)

Böjhållfasthet,f m,k

 

Draghållfasthet,f ci,k

Tryckhållfasthet,f ci,k

Skjuvhållfasthetf ij,k

Z
Styv

X
Vek

Y1
Skivv.styv

Y2
Skivv.vek

X
styv

Z
vek

Y
tvärdrag

X
styv

Z
vek

Y
fibrerna

XY
Böj.styv

YZ
Böj.vek

XZ
Böj.skiv

60-3s 23,1 0,9 16,0 8,0 9,3 4,7 0,4 14,0 7,0 3,0 1,1 1,1 1,3
70-3s 22,1 1,1 13,7 6,0 8,0 3,4 0,4 12,0 6,9 3,0 0,7 0,7 1,3
80-3s 23,6 0,2 18,0 3,5 10,5 2,0 0,4 15,8 4,0 3,0 0,7 0,7 0,8
90-3s 23,1 0,5 16,0 4,7 9,3 2,7 0,4 14,0 5,3 3,0 0,7 0,7 1,0
100-3s 22,5 0,9 14,4 5,6 8,4 3,2 0,4 12,6 6,4 3,0 0,7 0,7 1,2
120-3s 23,1 0,5 16,0 4,7 9,3 2,7 0,4 14,0 5,3 3,0 0,7 0,7 1,0
140-3s 23,1 0,5 16,0 4,7 9,3 2,7 0,4 14,0 5,3 3,0 0,7 0,7 1,0
                           
100-5s 19,0 2,9 14,4 5,6 8,4 3,2 0,4 12,6 6,4 3,0 1,1 1,1 1,2
120-5s 17,0 4,1 12,0 7,0 7,0 4,0 0,4 10,5 8,0 3,0 0,7 0,7 1,5
130-5s 20,6 2,0 16,6 4,3 9,7 2,5 0,4 14,5 4,9 3,0 0,7 0,7 0,9
140-5s 15,3 5,1 10,9 8,0 6,0 4,6 0,4 9,0 9,1 3,0 0,7 0,7 1,7
150-5s 19,0 2,9 14,4 5,6 8,4 3,2 0,4 12,6 6,4 3,0 0,7 0,7 1,2
160-5s 21,4 1,5 18,0 3,5 10,5 2,0 0,4 15,8 4,0 3,0 0,7 0,7 0,8
180-5s 17,0 4,1 12,0 7,0 7,0 4,0 0,4 10,5 8,0 3,0 0,7 0,7 1,5
200-5s 19,0 2,9 14,4 5,6 8,4 3,2 0,4 12,6 6,4 3,0 0,7 0,7 1,2
230-5s 19,0 2,9 14,4 5,6 8,4 3,2 0,4 12,6 6,4 3,0 0,7 0,7 1,2
                           
170-7s 14,8 5,3 11,2 7,4 6,5 4,2 0,4 9,8 8,4 3,0 0,7 0,7 1,5
210-7s 17,1 4,0 13,7 6,0 8,0 3,4 0,4 12,0 6,9 3,0 0,7 0,7 1,3
240-7s 20,4 2,1 18,0 3,5 10,5 2,0 0,4 15,8 4,0 3,0 0,7 0,7 0,8
270-7s 19,0 2,9 16,0 4,7 9,3 2,7 0,4 14,0 5,3 3,0 0,7 0,7 1,0
280-7s 17,1 4,0 13,7 6,0 8,0 3,4 0,4 12,0 6,9 3,0 0,7 0,7 1,3

Värdena är relaterade till skivans totala tjockleck.
Styv riktning avser den riktning som är styvare med avseende på böjning.

(1) Skiva 60-3s och 100-5s uförs av C24 även till bitar i vek riktning.
(2) ”60”=Tjocklek i mm, ”3s”=Tre skikt.
(3) ”L”=längsgående ytterskikt, ”T”=Tvärgående ytterskikt.