Spännvidder


Tabell spännvidder¹

Martinsons KL-Träskivor Format: 3000 x längd x tjocklek [mm]
Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Lasttyp2)

Kategori A (Bostäder) 2,0 kN/m²

Kategori B (Kontor) 2,5 kN/m²

Skiva3) Egenvikt skiva [kg/m2] Max spännvidd4) Deformation6) Max spännvidd5) Deformation6) Max spännvidd(4) Deformation(6)
L60-3s 24 2,3 L/315 2,0 L/465 2,2 L/310
L70-3s 28 2,6 L/321 2,6 L/321 2,5 L/309
L80-3s 32 3,1 L/304 3,0 L/333 2,9 L/315
L90-3s 36 3,4 L/312 3,4 L/312 3,2 L/320
L100-3s 40 3,7 L/316 3,7 L/316 3,5 L/318
L120-3s 48 4,5 L/302 4,3 L/341 4,2 L/318
L140-3s 56 5,1 L/313 4,7 L/395 4,9 L/306
               
L100-5s 40 3,5 L/318 3,5 L/318 3,4 L/301
L120-5s 48 4,0 L/317 3,9 L/315 3,8 L/319
L130-5s 52 4,6 L/319 4,4 L/336 4,4 L/317
L140-5s 56 4,5 L/308 4,3 L/350 4,3 L/305
L150-5s 60 5,2 L/302 4,6 L/397 4,9 L/312
L160-5s 64 5,7 L/311 5,0 L/420 5,5 L/302
L180-5s 72 5,7 L/335 5,0 L/446 5,6 L/309
L200-5s 80 6,3 L/368 5,6 L/514 6,3 L/325
L230-5s 92 6,8 L/422 6,0 L/594 6,8 L/374
               
L170-7s 68 5,0 L/342 4,4 L/536 5,0 L/328
L210-7s 84 6,3 L/380 5,6 L/528 6,3 L/335
L240-7s 96 7,1 L/455 6,3 L/643 7,1 L/406
L270-7s 108 7,4 L/500 6,5 L/722 7,4 L/446
L280-7s 112 7,4 L/493 6,6 L/673 7,4 L/440

 

Martinsons KL-Träskivor Format: 3000 x längd x tjocklek [mm]
Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Lasttyp2)

Kategori C:3
3,0 kN/m2

Kategori C:4
4,0 kN/m2

Kategori C:5
5,0 kN/m2

Skiva3) Egenvikt skiva [kg/m2] Max spännvidd4) Deformation6) Max spännvidd4) Deformation6) Max spännvidd4) Deformation(6)
L60-3s 24 2,4 L/211 2,2 L/218 2,1 L/206
L70-3s 28 2,7 L/218 2,5 L/217 2,4 L/203
L80-3s 32 3,2 L/211 3,0 L/203 2,8 L/207
L90-3s 36 3,5 L/217 3,3 L/208 3,1 L/207
L100-3s 40 3,9 L/206 3,6 L/211 3,4 L/207
L120-3s 48 4,6 L/218 4,3 L/214 4,1 L/206
L140-3s 56 5,3 L/217 5,0 L/209 4,6 L/204
               
L100-5s 40 3,7 L/208 3,4 L/214 3,2 L/213
L120-5s 48 4,2 L/212 3,9 L/212 3,7 L/208
L130-5s 52 4,9 L/205 4,6 L/201 4,3 L/205
L140-5s 56 4,7 L/211 4,4 L/208 4,1 L/214
L150-5s 60 5,3 L/222 5,1 L/202 4,8 L/203
L160-5s 64 5,7 L/244 5,6 L/210 5,3 L/208
L180-5s 72 5,7 L/263 5,6 L/227 5,5 L/202
L200-5s 80 6,3 L/290 6,3 L/240 6,3 L/205
L230-5s 92 6,8 L/335 6,8 L/279 6,8 L/239
               
L170-7s 68 5,3 L/230 5,1 L/227 4,9 L/215
L210-7s 84 6,3 L/300 6,3 L/248 6,3 L/211
L240-7s 96 7,1 L/364 7,1 L/303 7,1 L/260
L270-7s 108 7,4 L/404 7,4 L/338 7,4 L/290
L280-7s 112 7,4 L/398 7,4 L/332 7,4 L/286

(1) EKS10, SS-EN1995-1-1, Säkerhetsklass 3, Klimatklass 1, Egenvikt = egenvikt skiva + 50 kg/m2
(2) Nyttiga laster exklusive flyttbara skiljeväggar enligt 6.3.1.2(8) i SS-EN 1991-1-1
(3) ”L”=Längsgående ytterskikt. ”60”=Tjocklek i mm. ”3s”=Tre skikt.
(4) Egenfrekvens minimumkrav ≥ 8 Hz, Svikt ≤ 1,3 mm vid 3,0 m bjälklagsbredd
(5) Egenfrekvens rekommenderat för bostäder ≥ 10 Hz, Svikt ≤ 0,9 mm vid 3,0 m bjälklagsbredd
(6) Kvasipermanent kombination Ekv. 6.16a & 6.16b (SS-EN 1990)