Standardknutpunkter

Martinsons har tagit fram ett antal förslag på standardknutpunkter för anslutningar mellan bjälklag, väggar och tak. Kraven på knutpunkterna varierar beroende på byggnadstyp och byggnadens storlek. Vid eventuella tveksamheter bör du rådfråga en expert för att säkerställa en korrekt anslutning mellan olika element.


Infästning mot grund

 


Infästning mellanbjälklag

 


Infästning vägg/tak

 


Infästning nock

 


Vägganslutningar

 

Här visas ett antal exempel på lösningar för knutpunkter som kan användas för anslutning av de olika byggdelarna i flerbostadshus och lokaler.