Ytskiktsklasser

KL-trä kan levereras i de tre olika ytskiktsklasserna Synlig, Industri och Inbyggnad, där slutanvändning och behov avgör vilket ytskikt som väljs. Notera att även det KL-trä som klassas som Synligt kan behöva putsas, för att avlägsna eventuella limrester.

Utseendespecifikationer enl. SS-EN 13017-1

 

KL-Trä Synlig

Kan förekomma Några få kådlåpor under 3×40. Uppträngt lim kan förekomma mellan lamellerna. Friskkvist tillåts i obegränsad mängd. Svartkvist max 10 mm. Torrkvist max 10 mm.

Tillåts ej Barkdrag/lyror. Fast röta. Lös röta. Märg. Insektsangrepp. Vankant. Kvisthål. Rötkvist. Barkringskvist. Kvisturslag. Sprickor. (Däremot kan torksprickor uppstå i den färdiga byggnaden.)

 

 

KL-Trä Industrikvalitet

Kan förekomma Några få kådlåpor under 3×40 mm. Friskkvist i obegränsad mängd. Kvisthål och kvisturslag i ringa omfattning. Svartkvist max 20 mm. Torrkvist max 20 mm. Märg.

Tillåts ej Barkdrag/lyror. Fast röta. Lös röta. Insektsangrepp. Vankant. Rötkvist. Barkringskvist. Uppträngt lim mellan lamellerna. Sprickor (Torksprickor kan uppstå i den färdiga byggnaden). Iögonfallande kvistsamling sorteras om.                                                                                             

 

 

KL-Trä för Inbyggnad

Kan förekomma Kådlåpor. Uppträngt lim mellan lamellerna. Färgskillnader mellan lamellerna. Kvistar i obegränsad mängd. Kvisthål. Svartkvist. Rötkvist. Torrkvist. Barkringskvist. Kvisturslag. Sprickor. Barkdrag/lyror. Blånad. Tjurved. Märg. Insektsangrepp.

Tillåts ej Fast röta. Lös röta.