Konstruktionsfakta

Tillverkningssortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige, i aktuella hållfasthetsklasser

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Bredd (mm) 42 56 66 78 90 115 140 160 165 190 215
Höjd (mm)                      
90 GL28hs GL28hs GL28hs GL28hs GL30h GL30h GL30h   GL30h GL30h GL30h
115           GL30h GL30h   GL30h GL30h GL30h
135 GL28hs GL28hs GL28hs GL28hs GL30h GL30h GL30h   GL30h GL30h GL30h
140             GL30h        
160               GL30h      
165                 GL30h    
180 GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c GL30c GL30c GL30c GL30c
225 GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
270 GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
315 GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
360 GL28cs* GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
405 GL28cs* GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
450   GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
495   GL28cs* GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
540   GL28cs* GL28cs* GL28cs GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
585     GL28cs* GL28cs GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
630     GL28cs* GL28cs* GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
675       GL28cs* GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
720       GL28cs* GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
765       GL28cs* GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
810         GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
855         GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
900         GL30c GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
945           GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
990           GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
1035           GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
1080           GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
1125           GL30c GL30c   GL30c GL30c GL30c
1170             GL30c   GL30c GL30c GL30c
1215             GL30c   GL30c GL30c GL30c
1260             GL30c   GL30c GL30c GL30c
1305             GL30c   GL30c GL30c GL30c
1350             GL30c   GL30c GL30c GL30c
1395             GL30c   GL30c GL30c GL30c
1440                 GL30c GL30c GL30c
1485                 GL30c GL30c GL30c
1530                 GL30c GL30c GL30c
1575                 GL30c GL30c GL30c
1620                 GL30c GL30c GL30c


Fet stil = Lagersortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige.

* Klyvsågat limträ i hållfasthetsklasserna GL28cs och GL28hs ska ha ett höjd-/breddförhållande h/b ≤ 8/1.
Om en klyvsågad limträbalk med ett höjd-/breddförhållande h/b > 8 klarar sig hållfasthetsmässigt, får dock höjden på
limträbalken ökas med bibehållen bredd om så önskas (dock rekommenderas av praktiska skäl ett maximalt höjd-/breddförhållande h/b = 10).

Förklaring:
h = homogeneous, homogent limträ,
c = combined, kombinerat limträ,
s = split, klyvsågat limträ.


Materialegenskaper för limträ enligt SS-EN 14080

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Hållfasthetsvärden i MPa GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Böjning parallellt fibrerna f m,g,k 28,0 28,0 30,0 30,0
Dragning parallellt fibrerna f t,0,g,k 19,5 22,4 19,5 24,0
Dragning vinkelrätt fibrerna f t,90,g,k 0,5 0,5 0,5 0,5
Tryck parallellt fibrerna f c,0,g,k 24,0 28,0 24,5 30,0
Tryck vinkelrätt fibrerna f c,90,g,k 2,5 2,5 2,5 2,5
Längsskjuvning f v,g,k 3,5 3,5 3,5 3,5
Rullskjuvning f r,g,k 1,2 1,2 1,2 1,2
Styvhetsvärden i MPa GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Elasticitetsmodul
parallellt fibrerna
E 0,g,mean 12 500 13 100 13 000 13 600
Elasticitetsmodul,
karakteristisk
E 0,g,05 10 400 10 500 10 800 11 300
Elasticitetsmodul
vinkelrätt fibrerna
E 90,g,mean 300 300 300 300
Skjuvmodul G g,mean 650 650 650 650
Densitet i kg/m³ GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Densitet, karakteristisk ρ g,k 390 430 390 430
Densitet ρ g,mean 430 480 430 480

CE-märkt limträ tillverkas i Sverige i hållfasthetsklassen GL30c eller GL30h enligt tabell 3. Klyvsågad limträbalk nedklassas till hållfasthetsklass GL28cs eller GL28hs. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga, styvhet och densitet samt medelvärden för styvhet och densitet framgår av ovanstående tabell 1. Källa: Egenskaper och siffervärden enligt SS-EN 14080:2013 tabell 4 och tabell 5.


Måttoleranser för limträ enligt SS-EN 14080

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Måttoleranser för limträ
Måttenhet b   ± 2 mm
Måttenhet h ≤ 400 mm
> 400 mm
+ 4 mm till – 2 mm
+1 % till – 0,5 %
Längd L ≤ 2,0 m
> 2,0 ≤ 20 m
> 20 m
± 2 mm
± 0,1 %
± 20 mm
Vinklar Tvärsnittsvinklar får avvika högst
1:50 (cirka 1°) från rät vinkel.
Rakhet
(för raka element)
Av två godtyckligt valda punkter
med 2 m mellanrum, på vilken som
helst av limträelementets
kanter,
får avvikelsen vara högst 4 mm.
Överhöjda balkar är undantagna.
Största avvikelse
från nominell
bågform
(över 1 m längs
den krökta formen)
± 4mm (≤ 6 lameller)
± 2 mm (> 6 lameller)


Hållfasthetsklasser för limträ

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Limträelement Hållfasthetsklass
b ≥ 90 h < 180 (upp till tre lameller) GL30h
b ≥ 90 h ≥ 180 (fyra lameller eller fler) GL30c
b < 90 h < 180 (upp till tre lameller) GL28hs
b < 90 h ≥ 180 (fyra lameller eller fler) GL28cs