Certifieringar och policys

Målsättningen på Martinsons är att bedriva ett miljö- och kvalitetsarbete som är under kontinuerlig utveckling. Våra olika certifieringar är viktiga styrdokument i utvecklingsarbetet och samtidigt en garanti för att Martinsons produkter har framställts på ett miljövänligt sätt, med höga krav på både spårbarhet och kvalitet.

Samtliga anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. Dessutom är flera av våra produkter CE-certifierade och våra två sågverk har torkanläggningar som är KD-certifierade av jordbruksverket. Vi har även möjlighet att leverera produkter som är certifierade enligt PEFC och FSC® (FSC® – C107490), för spårbarhet av råvara.

Här hittar du alla våra olika certifikat.