Internationella säljkanaler

Martinsons är representerade på de flesta marknader inom Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien, med kunder i ett fyrtiotal länder. När det gäller försäljningen av det traditionella sortimentet av sågade trävaror går drygt hälften av volymen på export.


Holmen-Martinsons Timber Ltd
 

På den engelska marknaden säljs Martinsons produkter via det delägda säljbolaget Holmen-Martinsons Ltd. Den erfarna personalstyrkan inom Holmen-Martinsons Timber har ett effektivt arbetssätt och har byggt upp en genomtänkt struktur för såväl återkommande som nya kunder.

Andrew.Nichols@holmentimber.com 
Tel: +44 1223  841831 
Fax: +44 1223  841818


Uni4 Marketing

Martinsons är tillsammans med SCA, Holmen och Södra Timber delägare i i det svenska säljbolaget Uni4. Bolaget exporterar sedan flera år tillbaka svenska trävaror till länder i Nordafrika och Mellanöstern, med ett väl uppbyggt kontaktnät i de aktuella länderna. Tillsammans kan delägarna bedriva ett strukturerat och effektivt säljarbete, med kostnadseffektiva logistiklösningar och en gemensam marknadsbearbetning.

www.uni4marketing.se