Råvara

Martinsons har alltid baserat sina framgångar på olika grader av förädling av de norrländska skogarna. Västerbottens senvuxna gran- och tallskogar ger ett virke med erkänt hög kvalitet och goda byggegenskaper. De långa vintrarna skapar täta årsringar, vilket gör virket hårt, formstabilt och tåligt. Martinsons hämtar all skogsråvara från det norrländska, hållbara skogsbruket och det starka virket ligger till grund för kvaliteten som kännetecknar Martinsons.

Vill du veta mer om hur vi jobbar och tänker när vi förser våra sågverk med skogsråvara? Här kan du läsa om vårt arbete med hållbart skogsbruk och här hittar du våra olika policys – till exempel Martinsons Råvarupolicy.