Tillsammans för en
hållbar framtid

Nu är Martinsons en del av Holmen. Gemensamt bygger vi en stark och långsiktig värdekedja, från frö till trähus.

I juli 2020 slöt Holmen avtal om att förvärva Martinsons och sedan den 1 oktober är verksamheten en del av Holmen-koncernen. Du som har samarbetat med Martinsons tidigare – oavsett om du är bygg-, trävarukund eller skogsägare – kommer att märka att mycket är sig likt och att vi kommer fortsätta finnas nära dig. Du kan helt enkelt känna dig trygg med att satsningen på utveckling fortsätter – med ännu större och gemensam kraft.

För att på bästa sätt ta vara på styrkorna inom våra verksamheter har vi tagit flera beslut som handlar om våra varumärken och organisation.

Starkare tillsammans

Den omedelbara förändringen handlar om att vi sammanfogat vår skogsavdelning med Holmen. Vi gör det för tydlighet och smarta arbetssätt, där vi genom Holmen Skogs skapar en starkt erbjudande för alla behov som skogsägarna har.

Försäljningen av sågade trävaror och produkterna som erbjuds via byggvaruhandeln kommer att ske under varumärket Holmen från och med januari 2021, men vi behåller de skeppningsmärken som utmärker råvaran från Bygdsiljum och Kroksjön.

I övrigt fortsätter mycket vara sig likt

Verksamheten inom träbyggande av hus, hallar och broar kommer att fortsätta under varumärket Martinsons. Här fortsätter vi arbetet i utvecklingens framkant inom träbyggande precis som tidigare, men med ännu större kraft.

Samma sak gäller våra sågverk i Bygdsiljum och Kroksjön, där vi fortsätter producera effektivt och med hög kvalitet under namnet Martinsons som kännetecknas av framåtanda, mod och förmågan att ta vara på de värden som finns i våra bygder.

Stark och långsiktig ägare

Med Holmen får hela Martinsons en stabil och långsiktig ägare med vilja och resurser att fortsätta utveckla våra verksamheter. Det kompetens och styrka som vi har tillsammans gör att vi kan fortsätta att skapa historia inom en viktig och hållbar framtidsbransch.