Tillsammans skapar vi värden

I juli 2020 slöt Holmen avtal om att förvärva Martinsons och sedan den 1 oktober är verksamheten inklusive virkesköparna en del av Holmen-koncernen. Med Holmen får Martinsons en stabil och långsiktig ägare med vilja och resurser att fortsätta utveckla verksamheten. Vår kompetens och styrka gör att vi tillsammans kan skapa historia inom en viktig och hållbar framtidsbransch.

En omedelbar förändring är att vi nu sammanfogat vår skogsavdelning med Holmen. Det innebär att köpen kommer att ske från Holmen, men att den kontakt du haft på Martinsons sedan tidigare finns kvar. Förändringen gör vi för att skapa tydlighet och smarta arbetssätt, där vi tillsammans med Holmen Skog skapar ett starkt erbjudande för alla dina behov som skogsägare.

Försäljningen av sågade trävaror och produkterna som erbjuds via byggvaruhandeln kommer att ske under varumärket Holmen från och med januari 2021, men vi behåller de skeppningsmärken som utmärker råvaran från Bygdsiljum och Kroksjön. 

I övrigt fortsätter mycket vara sig likt. Verksamheten inom träbyggande av hus, hallar och broar kommer att fortsätta under varumärket Martinsons. Här fortsätter vi arbetet i utvecklingens framkant inom träbyggande precis som tidigare, men med ännu större kraft.

Vi är övertygade om att du kommer att se fördelarna och du kan känna dig helt lugn med att vi kommer att fortsätta finnas nära dig och där vi behövs. Vi hoppas du vill vara med!

Läs mer om vad sammanfogningen betyder
för dig som skogägare på holmen.com/skog.